Praktisch aan de slag met MDT Onderwijs op jouw school: 4x tips

Denk jij erover na om maatschappelijke diensttijd aan te bieden op jouw school? Dan is dit artikel voor jou. Hier volgen vanuit de praktijk vier tips hoe jij succesvol kunt starten met MDT.

Tip 1: Koppel maatschappelijk diensttijd aan je onderwijsvisie

Denk goed na over de onderwijsvisie. Je onderwijsvisie is vaak gekoppeld aan de onderwijsdoelen. Als je het bijvoorbeeld hebt over burgerschapsvorming of loopbaanoriëntatie is MDT daar een geweldige uitingsvorm van. Denk ook aan het profielwerkstuk, het plusdocument of de vakdoelen. Door MDT aan te bieden, kun je jouw onderwijsvisie versterken en onderbouwen.

Tip 2: Zoek de samenwerking met het lokale jongerennetwerk

Krachten bundelen met een lokaal jongerennetwerk is van grote meerwaarde. De jongerenorganisatie heeft een groot netwerk van organisaties waar je als school op mee kunt liften. Het netwerk doet de koppeling tussen student en een MDT-plek en neemt de begeleiding op zich. Zij hebben een jongerencoach die de jongeren begeleidt bij hun MDT. Voor zowel de docent als de student is dit een mooie aanvulling op wat er al bestaat. Ook kan samenwerking met een lokaal jongerennetwerk de positie van de school in stad of dorp verstevigen. Je kunt zelf een jongerennetwerk benaderen of contact zoeken met TijdVoorActie.

Tip 3: Kijk naar de mogelijkheden binnen jouw school

Maak voor je MDT gebruik van flexibele lestijd, keuzetijd of projectweken. Flexibiliteit in het onderwijs is steeds gangbaarder. Roosterorganisaties als Magister bieden steeds meer mogelijkheden om keuzevrijheid in het rooster op te nemen. Kijk naar wat je al aanbiedt en sluit daarbij aan. Dit zorgt voor minder werkdruk bij zowel leerling als docent.

Tip 4: Bied alternatieve (les)programma’s aan, zodat leerlingen kunnen kiezen

Bied ook andere alternatieven aan, zodat leerlingen kunnen kiezen tussen verschillende programma’s. Zo kunnen leerlingen op het mbo in Amersfoort kiezen of ze burgerschapsvorming klassikaal volgen of
een MDT buiten de school doen.

Meer hulp nodig bij het starten met maatschappelijke diensttijd?

TijdVoorActie gaat graag in gesprek over mogelijke samenwerkingspartners en koppelt je vervolgens aan een organisatie of lokaal netwerk. Je kunt contact opnemen met MDTonderwijs@tijdvooractie.nl. 

Meer inspirerende verhalen, praktijkervaringen en praktische tips lezen over MDT? Vraag het gratis MDT Onderwijs magazine aan, speciaal voor docenten. Zie je de kansen van MDT voor leerlingen en jullie school? Neem dan contact met ons op en meld je school aan. We helpen je graag verder!