Vanaf welke leeftijd mogen leerlingen deelnemen aan MDT Onderwijs?

De Maatschappelijke Diensttijd is bedoeld voor iedereen tussen de 14 en 27 jaar. Dat zijn de leeftijdsgrenzen die landelijk worden gehanteerd. Speciaal voor MDT Onderwijs is hierop een uitzondering gemaakt: al vanaf 12 jaar mag je ‘bij ons’ een MDT doen. Juist zodat er al vanaf het eerste jaar middelbare school kan worden geworven – er is juist ontzettend veel enthousiasme te vinden in de leeftijdsgroep van 12 t/m 14 jaar.

Wat is het verschil tussen MDT en de MaS (Maatschappelijke Stage)?

Het belangrijkste onderscheid met de maatschappelijke stage (MaS) is dat de MaS gericht is op kennismaking met vrijwillige inzet. In tegenstelling tot MDT waarbij jongeren zich voor langere tijd daadwerkelijk inzetten voor de samenleving. Het belangrijkste verschil met vrijwilligerswerk is de nadruk die bij MDT ligt op talentontwikkeling en de daarbij behorende professionele begeleiding.
(Uit: Kamerbrief Paul Blokhuis, ‘Ontwerp maatschappelijke diensttijd’, 13-09-‘19)

Mag het écht onder schooltijd worden aangeboden? Hoe zit dat met de urennorm?

Per 1 augustus 2015 zijn de urennormen voor het voortgezet onderwijs substantieel verruimd. Zo kunnen onder de vernieuwde wetgeving meer onderwijsactiviteiten volledig meetellen als onderwijstijd dan alleen ‘reguliere’ lesuren. Ook bijvoorbeeld projecten, (onderzoeks-)opdrachten, (…) of een maatschappelijke diensttijd kunnen worden ingepland als onderwijstijd
(Uit: Kamerbrief Arie Slob, ‘Toepassing ruimte in wet- en regelgeving onderwijstijd voor reductie van het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs’, 27-03-’18)

Moet MDT zich perse op een werkplek buiten school afspelen?

Het mooie aan de maatschappelijke diensttijd is dat leerlingen onder schooltijd echt in de samenleving, vaak buiten de schoolmuren, bezig mogen zijn. Dat wil niet zeggen dat het verboden is om je MDT binnen school vorm te geven. Zo zijn er voorbeelden van mooie MDT-trajecten binnen de onderwijsinstelling – bijvoorbeeld als medewerker van de schoolbibliotheek, of als mentor van brugklassers. Als talentontwikkeling van de deelnemer maar centraal staat!

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem vooral contact met ons op!