Over MDT Onderwijs

Jongeren verbinden met de wereld om hen heen: het is een belangrijk onderdeel van je missie als school en docent. Je wilt leerlingen voorbereiden op de toekomst. Door boeiende lessen, maar ook door inspirerende praktijkervaringen. Daarom heeft TijdVoorActie in samenwerking met de overheid MDT Onderwijs ontwikkeld. Maatschappelijke diensttijd voor scholen, waarbij leerlingen vrijwillig maatschappelijke activiteiten uitvoeren.

MDT Onderwijs Magazine - Wat is MDT - Maatschappelijke diensttijd - Hoe verrijkt maatschappelijke diensttijd het onderwijs? - Voor jongeren docenten en de samenleving1

Wat is maatschappelijke diensttijd (MDT)?

De maatschappelijke diensttijd is in 2018 ontstaan als een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als doel om jongeren van 12 t/m 27 jaar hun talenten te laten ontdekken, terwijl ze via maatschappelijke activiteiten vrijwillig van betekenis zijn voor de samenleving. Ze gaan aan de slag bij maatschappelijke organisaties, zoals een zorgboerderij, wijkmoestuin of verzorgingstehuis.

MDT Onderwijs: maatschappelijke diensttijd voor scholen

Sinds 2020 bestaat MDT Onderwijs, maatschappelijke diensttijd voor scholen (vo, mbo, hbo, wo). Hierbij voeren leerlingen tijdens schooltijd vrijwilligerswerk uit. Met een MDT-traject zetten zij zich in voor anderen, gedurende een periode van minimaal 80 uur in zes maanden. Hierdoor leren zij zichzelf beter kennen, ontwikkelen hun talenten en bouwen een netwerk op.

‘MDT haalt onderwijs naar de praktijk, en verbindt maatschappelijke organisaties aan het onderwijs’

Maatschappelijke diensttijd kan vaak goed gekoppeld worden aan leerdoelen van scholen. Het kan een concreet keuzevak vormen, maar ook invulling geven aan burgerschapsvorming, loopbaanoriëntatie of het profielwerkstuk. MDT haalt onderwijs zo naar de praktijk, en verbindt maatschappelijke organisaties aan het onderwijs.

Meer ontdekken over de waarde van MDT voor het onderwijs? Lees de verhalen van docenten en leerlingen over hun ervaringen met MDT op school.

De rol van TijdVoorActie en lokale jongerennetwerken

Sinds 2018 is TijdVoorActie betrokken bij de ontwikkeling van MDT, vanuit de jarenlange ervaring met vrijwilligerswerk onder jongeren. Om jongeren de kans te geven om binnen onderwijstijd een MDT te doen, heeft TijdVoorActie het platform MDTOnderwijs.nl opgericht. De missie is dat maatschappelijke vorming een standaard keuze-onderdeel in het Nederlands onderwijs wordt.

Wanneer MDT Onderwijs wordt opgestart binnen een school, sluit een lokaal jongerennetwerk van TijdVoorActie aan om de contacten te regelen tussen jongeren en MDT-locaties.

“Als TijdVoorActie droomden we van nieuwe manieren om verbinding vorm te geven. In samenwerking met onder meer de Nationale Jeugdraad (NJR) en de overheid zijn we in 2017 gaan schetsen en cocreëren. Dit heeft geleid tot MDT voor het onderwijs.

MDT biedt ontwikkelruimte voor scholen en is zo een verrijking voor het onderwijs van vandaag en morgen. We zetten onze kennis en ervaring graag in om jongeren enthousiast te maken voor vrijwillige inzet vanuit school en het organiseren daarvan. Hiervoor leggen we verbinding tussen scholen en vrijwilligersnetwerken voor jongeren; we laten deelnemers projecten en ideeën uitwisselen. We begeleiden bij het opzetten van MDT en de uitvoering op en rond scholen.

‘MDT biedt ontwikkelruimte voor scholen en is zo een verrijking voor het onderwijs van vandaag en morgen.’

Vanuit een visie zijn we met MDT Onderwijs aan het werk gegaan: jongeren vanuit scholen impactvolle ervaringen laten opdoen in de samenleving, door samen te werken met ervaren begeleiders en organisaties. Deelnemen aan MDT is een investering van jou en je team met een duurzaam effect op de leerlingen, de samenleving, de school, en de vormgeving van onderwijs in Nederland.”

Meer info of jouw school aanmelden voor MDT?

Wil je meer inspirerende verhalen, praktijkervaringen en praktische tips lezen over MDT? Vraag het gratis MDT Onderwijs magazine aan, speciaal voor docenten. Zie je de kansen van MDT voor leerlingen en jullie school? Neem dan contact met ons op en meld je school aan. We helpen jullie graag verder!