Wat is MDT Onderwijs?

MDT Onderwijs is een beweging van docenten van verschillende onderwijsinstellingen (VO, MBO, HBO en WO) die inzien dat MDT heel goed kan worden gekoppeld aan verschillende onderwijsdoelen- en onderdelen. MDT kan een concreet keuzevak vormen, als keuze-onderdeel binnen opleidingen. Of binnen het VO als invulling van burgerschapsvorming, loopbaanoriëntatie, het profielwerkstuk of van keuzemodules. MDT als invulling van onderwijstijd dus. Mag dat? Jazeker! Dat mag, en levert hele mooie dingen op, zoals gemotiveerde leerlingen en tijd voor ontwikkeling voor docenten.

De missie

Wij willen MDT in de eigen onderwijsprogramma’s integreren. Zo kunnen we toewerken naar een nieuw ideaal: maatschappelijke vorming in de praktijk als standaard keuze-onderdeel in het Nederlands onderwijs. Idealiter krijgt straks elke leerling en student de kans om zich binnen onderwijstijd in de praktijk in te zetten voor de samenleving en zo ervaring op te doen voor het leven.

Voorbeelden

In het VO is al geëxperimenteerd met de koppeling tussen MDT en verschillende onderwijsdoelen. Wil je een beeld van wat binnen onderwijstijd mogelijk is? Kijk dan dit filmpje van vier leerlingen die al een MDT hebben gedaan tijdens hun schooltijd.

Lees ook de verhalen.

Hoe werkt het?

MDT Onderwijs werkt nauw samen met YourCube, een MDT-partner, geïnitieerd door Stichting TijdVoorActie, die via een landelijk netwerk van MDT-Pioniers klaarstaat voor de koppeling van studenten en leerlingen met MDT-werkplekken. Een stevige begeleiding is vervolgens cruciaal: op de werkplek is een interne begeleider het aanspreekpunt, de MDT-pionier verzorgt intervisie en reflectie en op de school/op de opleiding is een aanspreekpunt verantwoordelijk voor de koppeling tussen de werkplek en het reguliere onderwijsproces.

Het team

Op dit moment bestaat MDT Onderwijs uit een groep enthousiaste docenten uit het VO en uit het MBO. Op de pagina ‘partners‘ zie je welke onderwijsinstellingen dat zijn. Onder leiding van het projectteam MDT Onderwijs, geleid door projectleider Sanne Dekkers, werken we met een landelijk netwerk van MDT-pioniers en onderwijsprofessionals.

MDT Onderwijs wordt gefinancierd vanuit het Rijk, door het landelijk kernteam MDT (VWS, OCW en SZW), met subsidie beheerd door ZonMW.

Meedoen

Werk je in het onderwijs? Of volg je onderwijs? Wil je dat jouw onderwijsinstelling dit ook mogelijk maakt? Neem contact met ons op!